Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız ve halı yıkama hizmeti almak istiyorsanız aşağıda bazı önemli bilgileri bulabilirsiniz.

Halı yıkama işlemi herkes tarafından yapılabilecek bir işlem değildir. Halı yıkama sadece su ve sabun aracılığıyla yüzeyinin temizlenmesi değil, içerisindeki ölü deri ve tozlardan arındırılması amacıyla derinlemesine temizliğin de yapıldığı, renkleri bozacak kimyasalların kullanılmadığı ve dokumayı bozacak fırçaların dokundurulmadığı yıkama işlemi için siz de bizimle iletişime geçin.

Evinizden özenle alınan halılarınız özel araçlarımızla yıkama ve temizleme fabrikamıza getirilir. Halınız henüz kapınızdan alınır alınmaz etiketlenerek olası karışıklıkların ve problemlerin önüne geçirilir.

Yuva Halı ve Koltuk Yıkama olarak her zaman ve her yerden arayabileceğiniz bir çağrı merkezi hizmetimiz…


Burak Şengüloğlu

Türkiye'nin en iyi içerik üreticisi Burak Şengüloğlu, Alışveriş, Video İçerik, Girişimcilik, Seyahat, Oyun ve E-Spor Endüstrisi hakkında içerikler oluşturur.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store